Työhyvinvointi

DailyBoom on työhyvinvoinnin yhteistyökumppanisi seuraavilla osa-alueilla:

 • Stressinhallinta
 • Työuupumuksesta palautuminen
 • Mielen toiminta & aivohyvinvointi
 • Itsensä johtaminen & resilienssin kasvattaminen
 • Onnistunut muutos, jossa mieli on mukana matkassa

Kaikissa tilanteissa on tärkeä tiedostaa, että emme voi muuttaa toimintaamme, ellemme ymmärrä miksi toimimme niin kuin toimimme.

Toteutan kanssanne tarpeidenne ja toiveidenne mukaisia luentoja, työhyvinvointipäiviä ja valmennuksia mm. stressinhallinnasta, työssäjaksamisesta sekä mielen taitojen kehittämisestä.

- Älä tule paha stressi, tule hyvä stressi –

Luennot

Yrityksesi tarpeisiin räätälöidyt innostavat, ajatuksia herättävät ja konkretiaa antavat luennot. Luennoilla käsitellään monipuolisesti eri tekijöitä, joilla voimme vaikuttaa sekä omaan että työyhteisön hyvinvointiin, energisyyteen, työn imuun ja tuottavuuteen.

Työhyvinvointiluentojen aiheina mm.

 • Stressin vaikutukset kehoon & mieleen
 • Mielenjohtaminen muutoksessa
 • Itsensä johtaminen & resilienssi
 • Aivojen hyvinvointia edistävä ravinto

Valmennukset

Valmennus on aina yksilöllinen ja rakennetaan yhdessä kanssanne, jolloin saadaan luotua kokonaisuus, joka edistää tavoitteitanne ja tuloksekkuutta.

Usein koulutuksissa innostumme, inspiroidumme ja sovimme uusista asioista kuten toimintatavoista, mutta jostain syystä muutos jää monesti vajaaksi. Tällöin tekeminen jää pintapuoliseksi eikä toivottua kehitystä tapahdu.

Mielen johtamisen mukaan ottamisella mahdollistetaan paremmat tulokset mm. yrityksen muutosprosesseissa, kuten uusien toimintatapojen ja prosessien sisäistämisessä sekä osana myyntikoulutusta. Mielen johtamisen mukaan ottaminen antaa paremmat mahdollisuudet pysyvämpään, sisäistettyyn muutokseen.

 • Tuumasta toimeen – mikä jarruttaa muutoksessa?
 • Mielekkyyttä ja innostusta työhön

Coaching

Meistä jokainen tarvitsee välillä tukea ja apua ajatusten kirkastamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Usein ratkaisu on edessämme, mutta sen löytäminen voi olla vaikeaa.

Coachina autan sinua ja tiimiäsi mm.

 • Löytämään uutta näkökulmaa & Out of the box -ajattelua
 • Mielen avartamista uusille ajatuksille ja tavoitteiden kirkastamista
 • Jaksamista & parempaa itsensä johtamista
 • Tukea esimiestyöhön

Työyhteisön ja itsensä kehittämisen palvelut

Työhyvinvoinnista

Työssä jaksaminen voi toisinaan olla haastavaa ja draivi hukassa. Erityisesti tietotyöläisen aivot ovat usein arjessa kovilla. Työskentelymme on muuttunut vuosien varrella entistä vaativammaksi ja monipuolistunut. Kehitämme osaamistamme ja työskentelytapojamme jatkuvasti sekä työympäristössämme tapahtuu monia muutoksia.

Viimeisimpänä arkeemme nopeasti asettunut hybridityö on tuonut mukanaan uusia toimintatapoja, joita kehitetään edelleen. Nämä kaikki ovat hyviä asioita, jotka vievät meitä eteenpäin ja antavat parhaimmillaan arkeen toivottua joustoa, mutta vaativat keholtamme ja mieleltämme paljon. Meihin kohdistuvat haasteet ja vaatimukset voivat välillä ylittää käytössämme olevat voimavaramme, joka voi aiheuttaa meille stressiä, niin hyvässä kuin pahassa. On tärkeä tiedostaa, että myös positiiviset, miellyttävät asiat voivat saada meidät kokemaan stressiä.

Jokaisella meistä on oma stressinsietokykymme, jota voidaan kehittää ja harjaannuttaa. Stressistä on mahdollista rakentaa voimavara, joka antaa meille käyttöön sen positiiviset hyödyt. Sillä oikeassa kohdassa stressi on erittäin hyvä asia, joka antaa meille parhaimmillaan lisää voimavaroja, vireyttä, tuloksentekokykyä ja työnimua. Tämä edellyttää meiltä kuitenkin hyvää palautumiskykyä. Mikäli palautuminen syystä tai toisesta ei onnistu, seurauksena on stressin negatiiviset vaikutukset, jotka voivat johtaa krooniseen stressiin ja pahimmillaan työuupumukseen.

Työhyvinvoinnin kannalta on ensiarvoisen tärkeää varmistaa ja kehittää kykyä positiivisen stressin hallintaan ja ehkäistä ajoissa negatiiviset, pitkittyneen stressin vaikutukset. Puutteelliset stressinhallinnan keinot ja pitkittynyt stressi heikentää psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Positiivinen stressi

vaikuttaa mm.

 • Parantaa keskittymiskykyä
 • Parantaa suorituskykyä
 • Lisää Energiaa
 • Antaa ylimääräistä voimaa
 • Terävöittää ajattelua
 • Saa meidät toimimaan
Negatiivinen stressi

vaikuttaa mm.

 • Uniongelmat
 • Levottomuus
 • Päätöstenteon vaikeus
 • Ärtyneisyys ja ahdistuneisuus
 • Muistiongelmat ja aivosumu
 • Hitaus ja toimintakyvyttömyys